ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಿರಿ

Stock Market in Kannada – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ & FOREX ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ Advance ತನಕ ಕಲಿತು EXPERT TRADER ಆಗಿರಿ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ Strategies ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡು, ಅನುಭವಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿ ಹೊರಬನ್ನಿ

Play Video

ನಮ್ಮ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ,

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ 

0
ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
0
ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು
0
ತರಬೇತುದಾರರು
0
ಗೂಗಲ್ ರೇಟಿಂಗ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು

ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

100% ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಅನಿಯಮಿತ ರಿವಿಶನ್ ಕ್ಲಾಸುಗಳು

ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್

ಅನುಭವಿ ಟ್ರೇನರ್

ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್

ಲೈವ್ Q/A ಸೆಷನ್‌ಗಳು

ಉಚಿತ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ

ಮೂಲದಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ

What's App ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ

Mr. Hanamant Kullur

Inspired by Warren Buffet, Mr. Hanamant Kullur is an Engineer by Education, Stock Market Trainer and Wealth Manager by Profession with an overall 10+ years of experience in Stock Market Trading and Training. Till date he has trained over 10,000+ students via online and offline mode. Being awarded as TOP Trader at Bangalore in SENSEX KA SULTAN COMPETITION by Zee Business in 2017. Standing tall by keeping his position as the TOP Trainer on URBAN PRO platform from last 4 years. Sharing his vast knowledge and experience via Vlogs, Blogs and Articles on QUORA, MEDIUM, Etc…

ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ?

[trustindex no-registration=google]

ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

Want to learn Offline ?

Live Trading Sessions by our Expert